Endelig på nett

25.11.2020

Med dette erklærer jeg herved nettsiden www.miarusthen.com for åpnet :) 

Når: 30.11.2020
Hvor: world wide web 

Denne nettsiden er først og fremst ment som en informasjonsside, og vil derfor være ganske statisk. For nyheter og dag-til-dag informasjon er det facebook og instagram som gjelder.